dinsdag 17 april 2012

Spinnen & cycloop /Spinning & cycloop

Vorige week is mijn spintol binnen gekomen. Dit moest ik natuurlijk meteen even uitproberen!
Last week my dropspindle arrived! I needed to try it of course....
Het start materiaal... Starting material...

De tol met een stukje gesponnen..
The spindel with a bit of yarn....

Ik moet wel nog veel oefenen hoor!
I still need to practice a lot!

Daarnaast heb ik een cycloop gehaakt. Ik ga een hele cycloop familie haken. Dit is mama, ze krijgt nog een bloem in haar haar...
Also I crochet a cycloop, I'm going to make a whole family. This is mommy, she will get a flower in her hair...


Geen opmerkingen:

Een reactie posten